Odluke

Odluka o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji

Na osnovu člana 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije („Službeni list CG 008/15″) Državna izborna komisija na sjednici održanoj 1. 07. 2020. godine, donijela je ODLUKU o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji
08/07/2020

Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije

Na osnovu člana 34 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta [...]
05/03/2012