Obrazac za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore (P-5)

Ovdje možete preuzeti Obrazac za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore (P-5).

NAPOMENA:

Ova forma obrasca P-5 je sačinjena u cilju racionalizacije, odnosno omogućavanja prikupljanja većeg broja potpisa na jednom listu, a sadrži istovjetne podatke propisane Uputstvom o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 76/17 i 2/18) i Uputstvom o postupku davanja potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 76/17).

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora za izbor Predsjednika Crne Gore

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16 i 60/17) i zahtjeva “CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” od 25.01.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati
15. aprila 2018. godine

Odluka o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) i člana 4 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22.01.2018.godine, donijela je

O D L U K U

o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore

Utvrđuje se da je 7.933 potpisa birača, najmanji broj za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 15. aprila 2018. godine.

Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) i člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR 

rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 15. aprila 2018. godine

Obavještenje medijima

Državna izborna komisija će se na dan izbora, 16. oktobra 2016. godine, obratiti medijskim subjektima u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore u sljedećim terminima: 8:00 h, 10:00 h, 13:00 h, 16:00 h, 19:00 h i 21:00 h.

Predstavnici medija biće obavještavani o procesu glasanja i procentu izlaznosti birača na glasanje.