Sastav komisije

Član
Rođen 26.03.1987. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet završio na Univerzitetu Crne Gore, na kojem je završio i specijalističke studije i magistarske studije iz oblasti građanskog prava.
Član
Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta.