DIK ima kapacitet da ispuni standarde demokratskih izbora

Profesionalizacija Državne izborne komisije mogla bi da unaprijedi rad te institucije i poveća povjerenje. Dio DIK-a trebalo bi da budu predstavnici političkih partija i NVO. Komisija, i u ovom sastavu, ima kapacitete da iz svojih nadležnosti ispuni standard za fer i demokratske izbore. To su ocjene koje je, u intervjuu Pobjedi, saopštio Aleksa Ivanović, novoizabrani direktor DIK-a.

On je kazao da Komisija obavlja sve aktivnosti u susret izborima u Tivtu, te da eventualno njihovo odgađanje nije bilo tema na zasijedanju DIK-a.

Komisija nije raspravljala o odgađanju izbora u Tivtu. Zakon o lokalnoj samoupravi omogućava odgađanje izbora u vanrednom stanju. Ustav ovlašćuje Skupštinu Crne Gore da na prijedlog Savjeta za odbranu i bezbjednost proglasi vanredno stanje. Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku donosi Savjet za odbranu i bezbjednost – objasnio je Aleksa Ivanović.

POBJEDA: Dio NVO apelovao je da se odgode izbori u Tivtu zbog aktuelne situacije i privremenih mjera Vlade zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19. S obzirom na to da su zabranjena okupljanja, pa samim tim i predizborni skupovi, da li su i Vaše preporuke da se odgode izbori?

IVANOVIĆ: Putem medija sam se upoznao sa stavovima dijela NVO. Ovlašćenja, obaveze i procedure, vezane za rad DIK-a propisane su zakonom. Upravo u skladu sa rečenim, DIK ispunjava svoje obaveze u vezi sa izborima.

Preduzete su radnje za ostvarenje prava birača, koji se nalaze u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija. U stalnoj smo komunikaciji sa OIK Tivta, koja sprovodi radnje propisane zakonom. DIK je pripremio tim koji će obučavati članove biračkih odbora. Znači, sve se obaveze ispunjavaju u rokovima, predano i precizno, a što se tiče preporuka one nijesu bile tema zasijedanja DIK-a.

POBJEDA: Ko je nadležan da odgodi izbore, i u kojim situacijama, možete li nam objasniti proceduru?

IVANOVIĆ: Zakon o izboru odbornika i poslanika se ne bavi ovim pitanjem, ali Zakon o lokalnoj samoupravi sadrži odredbu koja omogućava odgađanje izbora, kada se radi o vanrednom stanju. Ustav ovlašćuje Skupštinu Crne Gore da na prijedlog Savjeta za odbranu i bezbjednost proglasi vanredno stanje. Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini, čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

POBJEDA: Kako gledate na pozive pojedinih opozicionih partija da se odgode parlamentarni izbori, zbog, kako tvrde, nepostojanja uslova za njihovo održavanje? Ima li uslova za fer i demokratske izbore u Crnoj Gori?

IVANOVIĆ: Standard fer i demokratskih izbora se dijelom tiče i nadležnosti DIK-a. Ističem da sam stekao uvjerenje da su članovi DIK-a kompetentni, predani i da poštujući principe vladavine prava kada je odlučivanje u pitanju. Imamo kapacitete da iz svojih nadležnosti ispunimo standard fer i demokratskih izbora.

POBJEDA: Evropska komisija i dio NVO ukazuju da bi trebalo profesionalizovati DIK, a u tom pravcu se radio i novi izborni zakon. Kako bi, po Vama, trebalo da izgleda Državna izborna komisija?

IVANOVIĆ: Čitao sam prijedloge vezane za izmjenu izbornog zakonodavstva. Profesionalizacija DIK-a mogla bi da unaprijedi rad i poveća povjerenje. Dio DIK-a trebalo bi da budu predstavnici političkih partija i NVO.

POBJEDA: Opozicija ukazuje da je način izbora novog predsjednika DIK-a, odnosno Vaš izbor na tu funkciju, problematičan, te da je trebalo o tome postići dogovor, u cilju, kako kažu, izgradnje izbornog povjerenja i stvaranja uslova za fer i slobodne izbore. Kako to komentarišete?

IVANOVIĆ: Sasvim jasno izražavam spremnost da budem javno saslušan, kao što sam bio spreman da javno odgovorim na sva pitanja poslanika, da sam imao priliku. Svi poslanici su dobili moju biografiju, ona je javno dostupan dokument čija me sadržina sasvim preporučuje. Da ne bude pretenciozno, ipak ću parafrazirati dio rečenice Kanjoša Macedonovića, da će skeptici imati prilike da biraju i boljega i pametnijega…

POBJEDA: Kako komentarišete neusvajanje novog zakona o izboru odbornika i poslanika i nepostizanje dogovora vlasti i opizicije u Odboru za reformu izbornog zakonodavstva?

IVANOVIĆ: Zaista vjerujem da će se postići dogovor o usvajanju novog zakona o izboru odbornika i poslanika, jer to je interes svih.

 

Prilog

Naziv Veličina Tip
DIK ima kapacitet da ispuni standarde demokratskih izbora 919.36 Kb jpg
19/03/2020