Za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Rok za podnošenje izbornih lista do 4. avgusta u ponoć

Od danas 11. jula 2020. godine do 4. avgusta 2020. godine do 24 časa političke partije registrovane u Crnoj Gori, posebno ili kao koalicija, grupa birača, posebno ili u koaliciji sa političkom partijom ili drugom grupom birača, mogu podnijeti izbornu [...]
11/07/2020

Sastanak predsjednika DIK sa predstavnicima ENEMO

Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović sastao se sa predstavnicima Evropske mreže organizacije za monitoring izbora (ENEMO). U delegaciji ENEMO, kojoj je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora, bili su Gianluca Passarelli, šef Misije u Crnoj Gori i [...]
09/07/2020

NKT, državne institucije i civilni sektor saglasni: zajedno do odgovora na izazove održavanja izbora u vrijeme pandemije koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave izbornim procesom saglasili su se na današnjem sastanku da udruže napore u pronalaženju odgovora na sve izazove koje donosi izborni proces u situaciji proširene [...]
09/07/2020

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – ENEMO

Na osnovu člana 111 g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i akta Ministarstva vanjskih poslova broj 9/05-3/305-1/20 od [...]

Mjere protiv korone i na biralištima

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Aleksa Ivanović kazao je u razgovoru za “Dan” da su u toku ozbiljne pripreme da se na dan izbora, 30. avgusta, preduzmu sve mjere da se sačuva zdravlje kako učesnika izbornog procesa tako i građana. Ivanović [...]
07/07/2020

Obavještenje podnosiocima izbornih lista

Nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore, Državna izborna komisija donijela je Kalendar kojim su propisani rokovi za sprovođenje izbornih radnji i Odluku o potrebnom broju potpisa birača za podršku izbornoj listi na izborima za [...]
06/07/2020

2020/06/29 – 2020/07/05

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – CDT

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00) i („Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i zahtjeva “CENTRA ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” (CDT) broj [...]

Odluka o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora

Na osnovu člana 112 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”,br. 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 01.07.2020. godine, [...]
01/07/2020

Odluka o broju potpisa birača za podršku izbornoj listi

Na osnovu čl. 32 i 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, [...]
01/07/2020