2016/09/26 – 2016/10/02

Rješenje po Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore protiv Rješenja OIK Andrijevica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru [...]

2016/09/19 – 2016/09/25

Zbirna izborna lista

Stranka srpskih radikala – „Crnu Goru u sigurne ruke”

Bošnjačka stranka – Rafet Husović – NAŠA SNAGA

Albanska koalicija „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS u CG i Perspektiva – Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva

Lista Demokratskog saveza Albanaca – Lista e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve

Bošnjačka Demokratska Zajednica u Crnoj Gori – Hazbija Kalač

Pozitivna Crna Gora – Darko Pajović – „JER VOLIM CRNU GORU“