21. oktobar 2012.

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija će 22. oktobra (ponedjeljak) održati  press konferenciju u Plavoj sali (zgrada Skupštine Crne Gore) u 11 časova, na kojoj će saopštiti konačne rezultate izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore.

Za medijsko praćenje PRESS konferencije neophodno je izvršiti akreditaciju na fax +38220245125 ili na e-mail press@skupstina.me.

14.oktobar 2012.

U vezi sa pojavom anketiranja birača nakon izvršenog glasanja, koje se vrši od strane pojedinih nevladinih organizacija Državna izborna komisija zauzela je stav i tim povodom daje

S A O P Š T E NJ E

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da daje odgovor na postavljeno pitanje ako ne želi.
Svi koji birača primoravaju, odnosno od njega zahtijevaju da se, suprotno njegovoj volji, izjasni za koga je glasao, podliježu krivičnoj odgovnosti u skladu sa zakonom.
Anketa se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

12. oktobar 2012. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), a u cilju obezbjeđivanja tajnosti glasanja na biračkim mjestima, Državna izborna komisija daje

P R E P O R U K U
organima za sprovođenje izbora

Na biračkim mjestima na kojima je instaliran video nadzor, u toku izbornog dana (14.oktobar 2012. godine), obezbijediti da isti bude van funkcije, isključivanjem ili prekrivanjem kamera.

                                                                                       SEKRETAR
Milisav Ćorić

17. septembar 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija je na današnjoj sjednici, donijela Odluku o preuzimanju nadležnosti OIK Andrijevica za predstojeće izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore.

Odluka je donešena povodom obavještenja predsjednika Opštinske izborne komisije Andrijevica, da ta komisija nije u mogućnosti da vrši svoje obaveze u odnosu na izbor poslanika u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i izvještaja radne grupe Državne izborne komisije, koja je sagledala stanje funkcionisanja OIK Andrijevica.

13. septembar 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

Predstavnici Državne izborne komisije su danas održali sastanak sa posmatračkom misijom OEBS/ODIHR za predstojeće oktobarske izbore,koju čine:

Ambasador Geert-Hinrich AHNERS (Njemačka), šef misije
Meaghan McCabe Fitzgerald (SAD), zamjenik šefa misije
Aleksandr IURIN (Ruska Federacija), analitičar izbora
Viktoria Emma STEWART-JOLLEY (Irska), pravni analitičar
Colin Andrew MUNRO (Velika Britanija), politički analitičar
Alice Amalicea Emma COLOMBI (Italija), analitičar medija
Marijus Antoni WOJTAN (Poljska), koordinator duroročnog posmatrača

Na sastanku su dogovorena organizaciona pitanja saradnje DIK-a i posmatračke misije. Državna izborna komisija je danas članovima delegacije posmatračke misije uručila službena ovlašćenja za posmatranje izbora.