13. septembar 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

Predstavnici Državne izborne komisije su danas održali sastanak sa posmatračkom misijom OEBS/ODIHR za predstojeće oktobarske izbore,koju čine:

Ambasador Geert-Hinrich AHNERS (Njemačka), šef misije
Meaghan McCabe Fitzgerald (SAD), zamjenik šefa misije
Aleksandr IURIN (Ruska Federacija), analitičar izbora
Viktoria Emma STEWART-JOLLEY (Irska), pravni analitičar
Colin Andrew MUNRO (Velika Britanija), politički analitičar
Alice Amalicea Emma COLOMBI (Italija), analitičar medija
Marijus Antoni WOJTAN (Poljska), koordinator duroročnog posmatrača

Na sastanku su dogovorena organizaciona pitanja saradnje DIK-a i posmatračke misije. Državna izborna komisija je danas članovima delegacije posmatračke misije uručila službena ovlašćenja za posmatranje izbora.

20. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Državnoj izbornoj komisiji izbornih lista za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sledeću dokumentaciju:

  1. pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
  2. potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
  3. potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
  4. spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
  5. pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
  6. odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
  7. izborna prijava;
  8. osnivački i programski akt;
  9. ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19. septembra 2012 godine u 24:00 sati.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić