SAOPŠTENJE 

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da da odgovor na postavljeno pitanje, ako ne želi.

Nakon završenog glasanja može se vršiti ispitivanje javnog mjenja u vezi sa glasanjem kod birača koji su saglasni sa tim.

Anketiranje se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE

Državna izborna komisija je dana 03. 04. 2013. godine primila predstavnike NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije, koji su akreditovani za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

Predstavnici Državne izborne komisije su upoznali akreditovane posmatrače sa zakonskom regulativom i tokom priprema za izbore za Predsjednika Crne Gore, kojom prilikom su im uručena i službena ovlašćenja za praćenje izbora.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA