20. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Državnoj izbornoj komisiji izbornih lista za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 1. pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
 2. potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
 3. potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
 4. spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
 5. pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
 6. odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
 7. izborna prijava;
 8. osnivački i programski akt;
 9. ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19. septembra 2012 godine u 24:00 sati.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

19. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 17.08.2012 godine predsjednik i sekretar Državne izborne komisije su održali sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Cetinje, Bar i Ulcinj.
Na sastanku su predstavnici opštinskih izbornih komisija upoznati sa obavezama u predstojećim izborima za poslanike Skupštine Crne Gore, zakazanim za 14. oktobar 2012 godine.
Dana 21.08.2012 godine, Državna izborna komisija će održati sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik i Kolašin.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

14. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija je, na zahtjev misije OEBS/ODIHR-a, danas primila predstavnike Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, radi upoznavanja sa pripremama za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

Predstavnike Kancelarije je interesovala implementacija novih rješenja u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, posebno u pogledu sastava izbornih komisija na lokalnom nivou, izboru predsjednika biračkih odbora i ostvarivanju biračkog prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, kao i implementacija Zakona o finansiranju političkih partija.

Predstavnici Komisije su ih upoznali sa dosadašnjim aktivnostima u pripremi izbora, kao i sa planiranim aktivnostima kojim su definisane obaveze i rokovi u organizovanju i sprovođenju izbornih radnji.

Predstavnici Kancelarije će na osnovu procjene stanja dati preporuku OEBS-u o načinu praćenja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

Sastav Državne izborne komisije

Sastav Državne izborne komisije

Predsjednik

IVAN KALEZIĆ

Zamjenica predsjednika

SLAVKA MARAŠ

Sekretar

MILISAV ĆORIĆ

 

Članovi/ice i zamjenici/ice:

 1. RADMILA ŠTURANOVIĆ, članica

GORANKA VUČINIĆ, zamjenica

 1. LJILJANA RADONJIĆ, članica

TARIK GADŽOVIĆ, zamjenik

 1. BRANKA LAKOČEVIĆ, članica

PAVLE PASKOVIĆ, zamjenik

 1. BORISLAV GLOBAREVIĆ, član

VLADIMIR VUJOVIĆ, zamjenik

 1. HAKIJA LJEŠNJANIN, član

GORAN MIRANOVIĆ, zamjenik

 1. SAFET DŽ. ADROVIĆ, član

JELENA MITROVIĆ, zamjenica

 1. DRAŽEN MEDOJEVIĆ, član

RANKO ALIGRUDIĆ, zamjenik

 1. VELJO ČAĐENOVIĆ, član

RADOŠ ZEČEVIĆ, zamjenik

 1. HAJRULLAH HAJDARI, član

ALBIAN SINISHTAJ, zamjenik

Sastav Državne izborne komisije

Predsjednik

Branislav RADULOVIĆ

Zamjenik predsjednika

Slobodan DRAGOVIĆ

Sekretar

Branka LAKOČEVIĆ

 

Članovi/ice:

 1. Radmila ŠTURANOVIĆ, član

Goranka VUČINIĆ, zamjenik

 1. prof. dr Veselin PAVIĆEVIĆ, član

Ružica IVANOVIĆ, zamjenik

 1. Đorđije VUKČEVIĆ, član

Mirjana BAROVIĆ, zamjenik

 1. Ljiljana RADONJIĆ, član

Hasref RADONČIĆ, zamjenik

 1. Tarik GADŽOVIĆ, član

Omer MANDŽUKIĆ, zamjenik

 1. Zdravko GVOZDENOVIĆ, član

Husnija LJEŠNJANIN, zamjenik

 1. Nebojša BATRIĆEVIĆ, član

Boris MARIĆ, zamjenik

 1. Zdravko TOŠKOVIĆ, član

Veljo ČAĐENOVIĆ, zamjenik

 1. Borislav GLOBAREVIĆ, član

Milorad ĐUROVIĆ, zamjenik