Državna izborna komisija na sjednici od 12. oktobra 2016. godine donijela je sljedeće

MIŠLJENJE

Glasački listić na kojem su dopisani ime i prezime ili inicijali glasača smatraće se nevažećim glasačkim listićem, a sva ostala dopisivanja na glasačkom listiću biće predmet odlučivanja biračkog odbora.

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine

ZAKLJUČILA

je da:

1. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predsjednik biračkog odbora ili zamjenik predsjednika,

2. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predstavnik ili zamjenik opunomoćenog predstavnika i

3. Kandidat sa liste poslanika ne može biti posmatrač na biračkim mjestima.