20. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Državnoj izbornoj komisiji izbornih lista za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sledeću dokumentaciju:

  1. pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
  2. potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
  3. potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
  4. spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
  5. pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
  6. odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
  7. izborna prijava;
  8. osnivački i programski akt;
  9. ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19. septembra 2012 godine u 24:00 sati.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

19. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 17.08.2012 godine predsjednik i sekretar Državne izborne komisije su održali sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Cetinje, Bar i Ulcinj.
Na sastanku su predstavnici opštinskih izbornih komisija upoznati sa obavezama u predstojećim izborima za poslanike Skupštine Crne Gore, zakazanim za 14. oktobar 2012 godine.
Dana 21.08.2012 godine, Državna izborna komisija će održati sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik i Kolašin.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

14. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija je, na zahtjev misije OEBS/ODIHR-a, danas primila predstavnike Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, radi upoznavanja sa pripremama za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

Predstavnike Kancelarije je interesovala implementacija novih rješenja u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, posebno u pogledu sastava izbornih komisija na lokalnom nivou, izboru predsjednika biračkih odbora i ostvarivanju biračkog prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, kao i implementacija Zakona o finansiranju političkih partija.

Predstavnici Komisije su ih upoznali sa dosadašnjim aktivnostima u pripremi izbora, kao i sa planiranim aktivnostima kojim su definisane obaveze i rokovi u organizovanju i sprovođenju izbornih radnji.

Predstavnici Kancelarije će na osnovu procjene stanja dati preporuku OEBS-u o načinu praćenja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić