SAOPŠTENJE

Danas je u Državnoj izbornoj komisiji održan sastanak sa  ambasadorom Borisom Frlecom, šefom Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore, sa saradnicima.

Članovi Misije su upoznati sa tokom izbornog procesa, posebno postupkom zaštite biračkog prava, da teku rokovi za podnošenje prigovora opštinskim izbornim komisijama i odlučivanja opštinskih izbornih komisija po tim prigovorima.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE 

Državna izborna komisija obavještava birače da će se, shodno članu 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, biračka mjesta na izborima za Predsjednika Crne Gore zakazanim 7. aprila 2013. godine otvoriti dana 7. aprila 2013. godine u 7,00 časova, a zatvoriti istog dana u 20,00 časova.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE 

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da da odgovor na postavljeno pitanje, ako ne želi.

Nakon završenog glasanja može se vršiti ispitivanje javnog mjenja u vezi sa glasanjem kod birača koji su saglasni sa tim.

Anketiranje se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE

Državna izborna komisija je dana 03. 04. 2013. godine primila predstavnike NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije, koji su akreditovani za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

Predstavnici Državne izborne komisije su upoznali akreditovane posmatrače sa zakonskom regulativom i tokom priprema za izbore za Predsjednika Crne Gore, kojom prilikom su im uručena i službena ovlašćenja za praćenje izbora.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE

Državna izborna komisija je dana 03. 04. 2013. godine primila predstavnike Ograničene Misije za posmatranje izbora OEBS/ODIHR na čelu sa šefom misije ambasadorom Borisom Frlecom.

Predstavnike Misije OEBS/ODIHR je interesovao tok aktivnosti priprema organa za srpovođenje izbora za predstojeće izbore za Predsjednika Crne Gore.

Predstavnici Državne izborne komisije su upoznali Misiju OEBS/ODIHR sa dosadašnjim aktivnostima u pripremi izbora i planiranim aktivnostima kojima su definisane obaveze i rokovi u organizaciji i sprovođenju izbornih radnji.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA