SAOPŠTENJE

Danas je u Državnoj izbornoj komisiji održan sastanak sa  ambasadorom Borisom Frlecom, šefom Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore, sa saradnicima.

Članovi Misije su upoznati sa tokom izbornog procesa, posebno postupkom zaštite biračkog prava, da teku rokovi za podnošenje prigovora opštinskim izbornim komisijama i odlučivanja opštinskih izbornih komisija po tim prigovorima.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

SAOPŠTENJE 

Državna izborna komisija obavještava birače da će se, shodno članu 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, biračka mjesta na izborima za Predsjednika Crne Gore zakazanim 7. aprila 2013. godine otvoriti dana 7. aprila 2013. godine u 7,00 časova, a zatvoriti istog dana u 20,00 časova.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA