Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i prijave za posmatranje izbora “CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” broj 156-05/18 od 21.05.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, Skupštinu opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada, i skupštinama opština Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin koji će se održati 27. maja 2018. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) i akta Ministarstva vanjskih poslova broj 08/12-3/418-2 od 18. maja 2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, Skupštinu opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada, i skupštinama opština Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin koji će se održati 27. maja 2018. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i prijave za posmatranje izbora “CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” broj 153-05/18 od 18.05.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, Skupštinu opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada, i skupštinama opština Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin koji će se održati 27. maja 2018. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i prijave za posmatranje izbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI broj 164/18 od 17.05.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, Skupštinu opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada, i skupštinama opština Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin koji će se održati 27. maja 2018. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i prijave za posmatranje izbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI broj 155/18 od 17.05.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, Skupštinu opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada, i skupštinama opština Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin koji će se održati 27. maja 2018. godine