Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14,  47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. oktobra 2016. godine, utvrdila je

KONAČNE REZULTATE ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE