13. septembar 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

Predstavnici Državne izborne komisije su danas održali sastanak sa posmatračkom misijom OEBS/ODIHR za predstojeće oktobarske izbore,koju čine:

Ambasador Geert-Hinrich AHNERS (Njemačka), šef misije
Meaghan McCabe Fitzgerald (SAD), zamjenik šefa misije
Aleksandr IURIN (Ruska Federacija), analitičar izbora
Viktoria Emma STEWART-JOLLEY (Irska), pravni analitičar
Colin Andrew MUNRO (Velika Britanija), politički analitičar
Alice Amalicea Emma COLOMBI (Italija), analitičar medija
Marijus Antoni WOJTAN (Poljska), koordinator duroročnog posmatrača

Na sastanku su dogovorena organizaciona pitanja saradnje DIK-a i posmatračke misije. Državna izborna komisija je danas članovima delegacije posmatračke misije uručila službena ovlašćenja za posmatranje izbora.