14.oktobar 2012.

U vezi sa pojavom anketiranja birača nakon izvršenog glasanja, koje se vrši od strane pojedinih nevladinih organizacija Državna izborna komisija zauzela je stav i tim povodom daje

S A O P Š T E NJ E

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da daje odgovor na postavljeno pitanje ako ne želi.
Svi koji birača primoravaju, odnosno od njega zahtijevaju da se, suprotno njegovoj volji, izjasni za koga je glasao, podliježu krivičnoj odgovnosti u skladu sa zakonom.
Anketa se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA