Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Filipa Adžića, kandidata za poslanika Velike koalicije „KLJUČ“ od 18. oktobra 2016. godine, podnijetom na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine o poništenju izbora za izbor poslanika za Skupštinu Crne Gore na biračkom mjestu br. 12 „Tehnička škola 2“, na sjednici održanoj 18. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Usvaja se Prigovor Filipa Adžića, kandidata za poslanika Velike koalicije „KLJUČ“, od 18. oktobra 2016. godine, na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine.