SAOPŠTENJE

Danas je u Državnoj izbornoj komisiji održan sastanak sa  ambasadorom Borisom Frlecom, šefom Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore, sa saradnicima.

Članovi Misije su upoznati sa tokom izbornog procesa, posebno postupkom zaštite biračkog prava, da teku rokovi za podnošenje prigovora opštinskim izbornim komisijama i odlučivanja opštinskih izbornih komisija po tim prigovorima.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA