SAOPŠTENJE 

Državna izborna komisija obavještava birače da će se, shodno članu 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, biračka mjesta na izborima za Predsjednika Crne Gore zakazanim 7. aprila 2013. godine otvoriti dana 7. aprila 2013. godine u 7,00 časova, a zatvoriti istog dana u 20,00 časova.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA