SAOPŠTENJE 

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da da odgovor na postavljeno pitanje, ako ne želi.

Nakon završenog glasanja može se vršiti ispitivanje javnog mjenja u vezi sa glasanjem kod birača koji su saglasni sa tim.

Anketiranje se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA