Broj: 46/3
Podgorica, 26.01.2018.godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16 i 60/17) i zahtjeva “CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” od 25.01.2018. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati
15. aprila 2018. godine

Odluka o potrebnom broju potpisa

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) i člana 4 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22.01.2018.godine, donijela je

O D L U K U

o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore

Utvrđuje se da je 7.933 potpisa birača, najmanji broj za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 15. aprila 2018. godine.