Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte, Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 06.09.2016. godine, daje

MIŠLJENJE
o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika
koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Na osnovu člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR
Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine