Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 444/2
Podgorica, 18. 09. 2012. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-6, od 18. septembra 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine

Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

 1. Predstavnici OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:
 1. Flindt Bo –  Denmark
 2. Oberson Frederic – France
 3. Duchscherer Heinz-Dieter – Germany
 4. Seel Jennifer – Germany
 5. Erizi Laura – Italy
 6. Alzhanov Dimash – Kazakhstan
 7. Constantinescu Mihal – Romania
 8. Oser Max – Switzerland
 9. Clayton John – UK
 10. Hampson John – UK
 11. Aalexander Nicholas – USA
 12. Miller Barbara – USA
 1. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
 2. Državnaizborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
 3. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

                                                                                           SEKRETAR
Milisav Ćorić

17. septembar 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija je na današnjoj sjednici, donijela Odluku o preuzimanju nadležnosti OIK Andrijevica za predstojeće izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore.

Odluka je donešena povodom obavještenja predsjednika Opštinske izborne komisije Andrijevica, da ta komisija nije u mogućnosti da vrši svoje obaveze u odnosu na izbor poslanika u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i izvještaja radne grupe Državne izborne komisije, koja je sagledala stanje funkcionisanja OIK Andrijevica.