Štampanje glasačkih listića za izbor Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 15. aprila 2018. godine, počeće 7. aprila 2018. godine u Štampariji „Obod“ Cetinje. Planirano je da štampanje počne u 7 sati.

Proces štampanja mogu pratiti po jedan predstavnik domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i drugih međunarodnih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora.

Proces štampanja mogu pratiti najviše po dva predstavnika pojedinog medija (novinar i snimatelj, odnosno novinar i fotograf).

Zahtjev za izdavanje posebnog ovlašćenja za prisustvovanje procesu štampanja glasačkih listića podnosi se Državnoj izbornoj komisiji na adresu Novaka Miloševa 8 ili na mail adresu komisija@dik.co.me najkasnije 6. aprila do 16 časova.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti podatke o licu za koje se traži ovlašćenje (ime i prezime, broj identifikacionog dokumenta- lične karte ili pasoša).

Saopštenje