Državna izborna komisija na današnjoj sjednici, kojoj je prisustvovala većina članova stalnog sastava, odlučila je o Prigovoru kandidata za Predsjednika Crne Gore Mladena Bojanića na način što je isti odbacila kao nedozvoljen, iz razloga što se prigovor Državnoj izbornoj komisiji, saglasno zakonskim odredbama može podnijeti samo protiv odluka opštinskih izbornih komisija. O konkretnom prigovoru opštinske izborne komisije nijesu odlučivale.

Državna izborna komisija je predmetno rješenje donijela većinom glasova stalnog sastava Državne izborne komisije.  Naglašavamo da se dio uredno pozvanih stalnih članova i opunomoćenih predstavnika predsjedničkih kandidata, osim ovlašćenog predstavnika predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića, nijesu pojavili na zakazanoj sjednici Državne izborne komisije, o kojoj su obaviješteni dan ranije, kao i više puta u toku dana. Očigledno usaglašen nedolazak dijela stalnih članova DIK-a i opunomoćenih predstavnika predsjedničkih kandidata dokaz je opstrukcije, odnosno pokušaja blokade rada DIK-a u završnoj fazi izbornog postupka i utvrđivanja konačnih rezultata izbora za Predsjednika Crne Gore.

Većina članova stalnog sastava Državne izborne komisije, suočena sa opstrukcijom rada Državne izborne komisije od strane dijela članova stalnog i proširenog sastava, a koja bi u krajnjoj liniji dovela do nemogućnosti donošenja odluke po podnesenom prigovoru  u zakonom propisanom roku, odlučili su da održe sjednicu u prisustvu većine članova stalnog sastava i odluče o prigovoru Mladena Bojanića. Ovo iz razloga što bi, saglasno članu 109 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika, nedonošenje odluke o prigovoru u zakonom propisanom roku za posljedicu imalo, usvajanje prigovora kojim se traži poništenje rezultata izbora kako bi se stekli uslovi za raspisivanje novih.

Imajući u vidu navedeno, a pri činjenici da su na nivou države, zbog povrede biračkog prava u toku izbornog postupka, podnijeta samo tri prigovora od kojih je jedan podnijela Demokratska partija socijalista, nedvosmisleno ukazuje da su izbori sprovedeni u zakonom propisanoj proceduri i bez bitnih povreda biračkog prava, te da se zakonitost postupka ne može dovoditi u pitanje.

Ovakvo postupanje dijela članova stalnog i proširenog sastava Državne izborne komisije, bez opravdanog razloga shvaćen je kao njihova odluka da dalje ne učestvuju u radu Državne izborne komisije do završetka ovog izbornog procesa, kako bi onemogućili funkcionisanje ovog organa u skladu sa Zakonom propisanim ovlašćenjima i nadležnostima i u krajnjem onemogućavanje utvrđivanja  konačnih rezultata izbora.

Ovakvim postupanjem većine članova stalnog sastava Državne izborne komisije, koji su prisustvovali današnjoj sjednici, iskazuje se visok nivo odgovornosti i profesionalnosti u obavljanju dužnosti člana Državne izborne komisije i istovremeno čuva ugled ovog organa, poštujući principe Etičkog kodeksa organa za sprovođenja izbora.