Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 13.04.2018.godine, upoznala se sa sadržajem informacionog sistema za obradu izbornih rezultata koji će biti primijenjen na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore 15.04.2018.godine.

Građani i zainteresovana javnost moći će pratiti izborne rezultate, u realnom vremenu, nakon verifikacije rezultata od strane opštinskih izbornih komisija na  adresi rezultati.dik.co.me

Na ovaj način biće  ispoštovana i preporuka iz Konačnog izvještaja Posmatračke misije OSCE/ODIHR nakon parlamentarnih izbora 2016.godine: „U cilju unaprjeđenja transparentnosti i odgovornosti procesa, DIK bi mogla razmotriti mogućnost javnog tabeliranja rezultata, kao i detaljnije regulisanje procedura tabeliranja OIK-a“.

U cilju efikasnije komunikacije opštinskih izbornih komisija sa Državnom izbornom komisijom, formirana je „Operativna soba“ koja će biti u funkciji tokom cijelog izbornog dana (od 05:00 časova do završetka sjednica svih OIK-a), u sklopu koje će biti formiran call centar.