Slobodan pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama u posjedu Državne izborne komisije
Javni registri i javne evidencije

- Djelovodnik

- Knjiga putnih naloga i dr.

Programi i planovi rada
Izvještaji o radu iz nadležnosti Državne izborne komisije

Državna izborna komisija nema zakonom propisanu obavezu podnošenja izvještaja o radu.

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

Demo Content

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa i mišljenja eksperata na te propise

Demo Content

Akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
Spisak državnih službenika i namještenika, sa službeničkim i namješteničkim zvanjima
Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
Zahtjevi za slobodan pristup informacijama, rjesenja, informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119123 od 27.02.2018. godine

Rješenje, broj 966 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/114445 od 04.10.2017. godine

Rješenje, broj 965 od 30.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117746 od 17.01.2018. godine

Rješenje, broj 964 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117011 od 10.01.2018. godine

Rješenje, broj 963 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117008 od 10.01.2018. godine

Rješenje, broj 962 od 30.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Klub poslanika Demokratske Crne Gore, broj 941 od 09.11.2018. godine

Rješenje, broj 941/2 od 27.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Centar za građansko obrazovanje, broj 919 od 24.10.2018. godine

Rješenje, broj 919/2 od 08.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/94616 od 01.08.2016. godine

Rješenje, broj 931 od 30.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/92614 od 27.06.2016. godine

Rješenje, broj 930 od 30.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/107152 od 29.12.2016. godine

Rješenje, broj 918 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/106603 od 26.12.2016. godine

Rješenje, broj 917 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/105617 od 17.11.2016. godine

Rješenje, broj 916 od 19.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/112679 od 20.06.2017. godine

Rješenje, broj 915 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/93046 od 07.07.2016. godine

Rješenje, broj 913 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/112678 od 20.06.2017. godine

Rješenje, broj 912 od 19.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup

Zakon o slobodnom pristupu informacijama