Slobodan pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama u posjedu Državne izborne komisije
Javni registri i javne evidencije

- Djelovodnik

- Knjiga putnih naloga i dr.

Programi i planovi rada
Izvještaji o radu iz nadležnosti Državne izborne komisije

Državna izborna komisija nema zakonom propisanu obavezu podnošenja izvještaja o radu.

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

Demo Content

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa i mišljenja eksperata na te propise

Demo Content

Akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
Spisak državnih službenika i namještenika, sa službeničkim i namješteničkim zvanjima
Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
Zahtjevi za slobodan pristup informacijama, rjesenja, informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren - 2020
Zahtjevi za slobodan pristup informacijama, rjesenja, informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren - 2019

Savez slijepih Crne Gore, broj 413 od 29.11.2019. godine

Rješenje, broj 413/2 od 13.12.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Zahtjev za slobodan pristup - Boris Lipovina, broj 328 od 19.09.2019. godine

Rješenje, broj 340 od 01.10.2019. godine


Centar za građansko obrazovanje, broj 195 od 23.05.2019. godine

Rješenje, broj 195/2 od 06.06.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Centar za građansko obrazovanje, broj 221 od 17.06.2019. godine

Rješenje, broj 221/2 od 28.06.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Centar za građansko obrazovanje, broj 194 od 23.05.2019. godine

Rješenje, broj 194/2 od 06.06.2019. godine


Centar za građansko obrazovanje, 26.03.2019. godine

Rješenje, broj 132/2 od 09.04.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Centar za građansko obrazovanje, 11.03.2019. godine

Rješenje, broj 102/2 od 26.03.2019. godine


Demokratska Stranka Jedinstva - DSS, 01-1203/19 od 12.03.2019. godine

Rješenje, broj 106/2 od 19.03.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119132 od 10.04.2018. godine

Rješenje, broj 5 od 11.01.2019. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119130 od 10.04.2018. godine

Rješenje, broj 4 od 11.01.2019. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119134 od 10.04.2018. godine

Rješenje, broj 3 od 11.01.2019. godine

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama, rjesenja, informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren - 2018

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119131 od 10.04.2018. godine

Rješenje, broj 1022 od 28.12.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/121133 od 23.03.2018. godine

Rješenje, broj 1021 od 28.12.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/119123 od 27.02.2018. godine

Rješenje, broj 966 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/114445 od 04.10.2017. godine

Rješenje, broj 965 od 30.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117746 od 17.01.2018. godine

Rješenje, broj 964 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117011 od 10.01.2018. godine

Rješenje, broj 963 od 30.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 18/117008 od 10.01.2018. godine

Rješenje, broj 962 od 30.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Klub poslanika Demokratske Crne Gore, broj 941 od 09.11.2018. godine

Rješenje, broj 941/2 od 27.11.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Centar za građansko obrazovanje, broj 919 od 24.10.2018. godine

Rješenje, broj 919/2 od 08.11.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/94616 od 01.08.2016. godine

Rješenje, broj 931 od 30.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/92614 od 27.06.2016. godine

Rješenje, broj 930 od 30.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/107152 od 29.12.2016. godine

Rješenje, broj 918 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/106603 od 26.12.2016. godine

Rješenje, broj 917 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/105617 od 17.11.2016. godine

Rješenje, broj 916 od 19.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/112679 od 20.06.2017. godine

Rješenje, broj 915 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 16/93046 od 07.07.2016. godine

Rješenje, broj 913 od 19.10.2018. godine


Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 17/112678 od 20.06.2017. godine

Rješenje, broj 912 od 19.10.2018. godine

Informacija kojoj je po zahtjevu odobren pristup

Zakon o slobodnom pristupu informacijama