2022/08/08 – 2022/08/12

U izvještajnom periodu na analitičkoj kartici nije bilo promjena, ni izdatih putnih naloga.