2022/08/15 – 2022/08/19

U izvještajnom periodu na analitičkoj kartici nije bilo promjena, ni izdatih putnih naloga.