2022/08/22 – 2022/08/26

U izvještajnom periodu na analitičkoj kartici nije bilo promjena, ni izdatih putnih naloga.