Odluka o određivanju portparola Državne izborne komisije

Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  351
Podgorica, 06. 08. 2012. godine

Na osnovu člana 16 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,   («Službeni list CG», broj 25/12), Državna izborna komisija, na 17 sjednici održanoj 6. 08. 2012. godine, donijela je

O D L U K U       
o određivanju portparola Državne izborne komisije

1. Za portparola Državne izborne komisije određuje se SLAVKA MARAŠ, zamjenik predsjednika Komisije.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

06/08/2012