Saziv za 131. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)

S A Z I V A M
131. sjednicu Državne izborne komisije
za 08.08.2020. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 130. sjednice Komisije;
2. Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad;
3. Razmatranje podnesenih izbornih lista;
4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u hotelu Hilton, sala princeza Jelena, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2 u 11 sati.

07/08/2020