Mišljenje na Zahtjev IKGG

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 14. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, za davanje mišljenja da li se prilikom određivanja članova biračkih odbora iz dvije opozicione političke partije koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj mandata uzima u obzir broj mandata izbornih lista ili broj mandata svake političke partije pojedinačno.
U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Članom 35 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da se u stalni sastav biračkog odbora obavezno imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione političke partije u odgovarajućoj skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj mandata, a u slučaju istog broja mandata, najveći broj glasova.
Dakle, imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu prilikom određivanja članova biračkih odbora iz reda opozicije treba uzeti broj mandata svake političke partije pojedinačno.