Odluka o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika CG

Na osnovu člana 74 st. 3 i 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) a u vezi sa članom 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore “Službeni list CG” 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 05.04.2018. godine, donijela je

Odluku o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 15. aprila 2018. godine.

05/04/2018