Zapisnik sa 18. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 17. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici.

Ad – 2
Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Opštinske izborne komisije Berane broj 106 od 5.03.2022. godine.
Mišljenje je objavljeno na web stranici komisije.

Ad – 3
Komisija je objedinila raspravu po tačkama  3 i 4 dnevnog reda.
Rješavajući po Prigovoru Opštinskog odbora demokratske partije socijalista broj 121 od 9.03.2022. godine, i Dopuni prigovora broj 121/2 od 10.03.2022. godine Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor usvaja u dijelu zahtjeva koji se odnosi na Zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane na izborima koji će se održati 27.03.2022. godine, poništila Zbirnu izbornu listu i naložila Opštinskoj izbornoj komisiji Berane da utvrdi Zbirnu izbornu listu u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.
Istim Rješenjem odbačen je kao neblagovremen Prigovor Opštinskog odbora demokratske partije socijalista broj 121 od 9.03.2022. godine, i Dopuna prigovora broj 121/2 od 10.03.2022. godine u dijelu zahtjeva da se ponište rješenja o utvrđivanju i proglašavanju izbornih lista Opštinske izborne komisije Berane.
Član Komisije Vladimir Čađenović je zahtijevao da se u Zapisnik unese njegov stav da će Državna izborna komisija blokirati izborni proces djelimičnim ili potpunim usvajanjem prigovora.
Rješenje je objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 4
Rješavajući po Prigovoru nosioca Izborne liste „DA ZA BERANE I CRNU GORU“ broj 122 od 10.03.2022. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor usvaja u dijelu zahtjeva koji se odnosi na Zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane na izborima koji će se održati 27.03.2022. godine, poništila Zbirnu izbornu listu i naložila Opštinskoj izbornoj komisiji Berane da utvrdi Zbirnu izbornu listu u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.
Istim Rješenjem odbačen je kao neblagovremen Prigovor nosioca Izborne liste „DA ZA BERANE I CRNU GORU“ broj 122 od 10.03.2022. godine, u dijelu zahtjeva da se ponište rješenja o utvrđivanju i proglašavanju izbornih lista Opštinske izborne komisije Berane.

Ad – 5 i 6
Povodom dopisa Demokratske partije socijalista-Opštinskog odbora Berane broj 116 od 9.03.2022. godine i dopisa broj 117 od 9.03.2022. godine Državna izborna komisija je dostavila Demokratskoj partiji socijalista-Opštinskom odboru Berane dopis koji je upućen Opštinskoj izbornoj komisiji Berane, kojim je ukazano na neophodnost zakonitog postupanja u primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika.

11/03/2022