Akti Komisije

Mišljenje DIK na Zahtjev SO Nikšić

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 15. juna 2021. godine, razmotrila je Zahtjev Skupštine opštine Nikšić broj 219 od 09.06.2021.godine, za davanje mišljenja u vezi primjene člana 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnosi na imenovanje [...]
15/06/2021

Mišljenje na Zahtjev mr Ivanke Nikolić Mrkić

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 3. februara 2021. godine, razmotrila je Zahtjev mr Ivanke Nikolić Mrkić broj 30 od 29.01.2021. godine, za davanje mišljenja koji je minimalan, a koji maksimalan broj birača koji se mogu udružiti u cilju nastupa [...]
05/02/2021

Mišljenje DIK na zahtjev OIK Bar

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. septembra 2020.godine, razmotrila je Zahtjev Opštinske izborne komisije Bar, kojim je traženo mišljenje da li je OIK Bar u obavezi, da na zahtjev političkih partija koje su učestvovale na proteklim parlamentarnim izborima, dostavi [...]
05/09/2020

Dodatno Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG o glasanju putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 28.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580/3 od 28.08.2020.godine za dodatnim pojašnjenjem mišljenja broj 580/2. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da bi bilo potrebno pojasniti da li birački odbori [...]
29/08/2020

Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG za postupanje biračkog odbora po zahtjevima za glasanje putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 26.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580 od 26.08.2020.godine za davanje mišljenja. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da je nakon ukidanja odredbi tačke 1 alineje 3 i 4 Pravila [...]
26/08/2020

Rješenje na Prigovor Socijaldemokrata Crne Gore izjavljen na Rješenje IKGG

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući [...]
19/08/2020

Mišljenje na Zahtjev IKGG

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 14. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, za davanje mišljenja da li se prilikom određivanja članova biračkih odbora iz dvije opozicione političke partije koje su na prethodnim izborima dobile [...]
14/08/2020

Rješenje na Prigovor Koalicije DF-SNP “Kolašin pobjeđuje” izjavljen na Rješenje OIK Kolašin

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući [...]
14/08/2020

Biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na izborima

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje da li će birač kao što je to slučaj bio i do sada, svoj identitet moći dokazati i biračko pravo [...]
14/08/2020

Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje o primjeni odredbi čl. 80 i 85 Zakona o izboru odbornika i poslanika. U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, [...]
12/08/2020