Akti Komisije

Mišljenje o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se [...]

Mišljenje u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine

Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije

Na osnovu člana 34 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta [...]
05/03/2012