Akti Komisije

Mišljenje na zahtjev OIK Tivat od 05.09.2016. godine

Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće M I Š LJ E NJ E Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 20 i 25, propisani su uslovi [...]

Mišljenje o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se [...]

Mišljenje u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine

Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije

Na osnovu člana 34 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta [...]
05/03/2012