Akti Komisije

Saziv za 150. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 150. sjednicu Državne izborne komisije za 18.09.2020. godine   Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Zahtjev OIK Petnjica za dodatna finansijska [...]
18/09/2020

Zapisnik sa 148. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 147. sjednice. Ad – 2 Komisija je nakon razmatranja većinom glasova Rješenjem odbila Prigovor br. 752 koji je podnijela Ljiljana Velić u ime izborne liste „HGI- Svim srcem za Kotor“ na Izvještaj o rezultatima [...]
14/09/2020

Saziv za 149. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 149. sjednicu Državne izborne komisije za 14.09.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Komisije; 2. [...]
13/09/2020

Zapisnik sa 147. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 146. sjednice. Ad – 2 Komisija je nakon razmatranja većinom glasova Rješenjem usvojila Prigovor br. 743 koji je podnio Dejan Vukšić u ime koalicije „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ na Izvještaj o rezultatima izbora [...]
12/09/2020

Saziv za 148. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 148. sjednicu Državne izborne komisije za 12.09.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći   DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 147. sjednice Komisije; 2. [...]
11/09/2020

Zapisnik sa 146. sjednice

Ad – 1 Nakon što je Komisija prihvatila predlog člana Milisava Ćorića o izmjeni zapisnika, isti je usvojen većinom glasova. Ad – 2 Komisija je nakon razmatranja jednoglasno Rješenjem odbila  Prigovor br. 734 koji je podnijela Sabina Samardžić u ime Emilije Krivokapić na [...]
10/09/2020

Saziv za 147. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 147. sjednicu Državne izborne komisije za 10.09.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći   DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 146. sjednice Komisije; 2. [...]
10/09/2020

Zapisnik sa 145. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 144. sjednice. Ad – 2 Komisija je dala mišljenje na zahtjev OIK Bar. Tekst mišljenja čini sastavni dio ovog zapisnika. Ad – 3 Komisija je nakon razmatranja jednoglasno usvojila  Prigovor OO DPS Plav broj 718 od [...]
09/09/2020

Saziv za 146. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 146. sjednicu Državne izborne komisije za 9.09.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 145. sjednice Komisije; 2. [...]
09/09/2020

Mišljenje DIK na zahtjev OIK Bar

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. septembra 2020.godine, razmotrila je Zahtjev Opštinske izborne komisije Bar, kojim je traženo mišljenje da li je OIK Bar u obavezi, da na zahtjev političkih partija koje su učestvovale na proteklim parlamentarnim izborima, dostavi [...]
05/09/2020