Akti Komisije

Saziv za 142. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 142. sjednicu Državne izborne komisije za 28.08.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći   DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 141. sjednice Komisije; 2. [...]
28/08/2020

Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG za postupanje biračkog odbora po zahtjevima za glasanje putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 26.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580 od 26.08.2020.godine za davanje mišljenja. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da je nakon ukidanja odredbi tačke 1 alineje 3 i 4 Pravila [...]
26/08/2020

Zapisnik sa 140. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 138. sjednice. Ad – 2 Nakon što je Komisija prihvatila predlog člana Milisava Ćorića o izmjeni zapisnika, isti je usvojen većinom glasova. 16 članova Komisije glasalo je za usvajanje zapisnika, protiv usvajanja zapisnika niko [...]
26/08/2020

Saziv za 141. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)   S A Z I V A M 141. sjednicu  Državne izborne komisije za 26.08.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 140. sjednice Komisije; 2. [...]
26/08/2020

Zapisnik sa 138. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 137. sjednice. Ad – 2 Komisija je na zahtjev Izborne komisije Prijestonice Cetinje broj 512 dala mišljenje čiji tekst čini sastavni dio ovog zapisnika. Ad – 3 Komisija se upoznala sa dopisom Ustavnog suda u kojem [...]
24/08/2020

Saziv za 140. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 140. sjednicu Državne izborne komisije za 24.08.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći   DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 138. sjednice Komisije; 2. [...]
24/08/2020

Zapisnik o procesu štampanja, mašinskog brojanja glasačkih listića i uništavanja matrice

22/08/2020

Saziv za 139. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 139. sjednicu Državne izborne komisije za 22.08.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Utvrđivanje izgleda i sadržaja glasačkog listića [...]
22/08/2020

Zapisnik sa 137. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 136. sjednice. Ad – 2 Komisija je usvojila Odluku o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 30. avgusta [...]
21/08/2020

Saziv za 138. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 138. sjednicu Državne izborne komisije za 21.08.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći   DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 137. sjednice Komisije; 2. [...]
21/08/2020