Zapisnici

Zapisnik sa 90. sjednice

Ad-1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 89. sjednice. Ad-2 Komisija je razmatrala i usvojila Instrukcije o načinu izrade aplikacije o izlaznosti birača na dan izbora, obradi i objavljivanju izbornih rezultata i provjeri potpisa podrške birača izbornim listama za izbor poslanika u Skupštinu Crne [...]
07/11/2018