Akti

Dopis Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava u Crnoj Gori – ODIHR

Dopis Centru za monitoring i istraživanje

Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Zeta

Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Budva

Odbijen prigovor Gospave Vujisić na Rješenje OIK Kolašin kao neosnovan

Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Žabljak

Mišljenje na Zahtjev OIK Berane

Mišljenje broj: 230/2 od 01.03.2023. godine

DIK odbacila prigovor Božidara Vujičića

DIK odbacila Prigovor Moma Joksimovića na Odluku o prihvatanju kandidature Mila Đukanovića za Predsjednika Crne Gore kao nedozvoljen

Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Tuzi