Akti

Mišljenje DIK na zahtjev predsjednika OIK Pljevlja

Mišljenje DIK na zahtjev sekretara i članova IKGG

Mišljenje DIK na zahtjev Vesne Janković

DIK usvojila dva prigovora na rad OIK Šavnik

Mišljenje na zahtjev predsjednice OIK Kolašin

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 27. januara 2023. godine, razmotrila je Zahtjev za davanje mišljenja broj: 59 od 26.01.2023.godine. Zahtjevom je traženo mišljenje Državne izborne komisije da li su za verifikaciju mandata kandidata sa izborne liste “GRUPA BIRAČA – [...]

Mišljenje na zahtjev predsjednika SO Zeta

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 27. januara 2023. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje broj: 65 od 27.01.2023.godine u vezi primjene člana 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika i imenovanja članova opštinske izborne komisije nakon raspisivanja izbora za [...]

Usvojena dva prigovora na rad OIK Šavnik

DIK usvojila dva prigovora na rad OIK Šavnik

Mišljenje DIK na zahtjev predsjednika Odbora za izbor i imenovanja SO Danilovgrad

Mišljenje DIK na zahtjev izvršnog direktora Građanskog pokreta URA