Aktivnosti

Inicijativa za izmjene zakona u cilju brzog prenosa rezultata izbora

Državna izborna komisija uputila je Skupštini Crne Gore inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju omogućavanja bržeg prikupljanja i objavljivanja rezultata izbora neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta. Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša predložio je članovima da se uputi [...]
25/06/2022

Saopštenje sa 36. sjednice

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici dala je Mišljenje na zahtjev v.d. sekretarke Skupštine opštine Ulcinj Mirjete Gjoni. U zahtjevu Gjoni je tražila da DIK da mišljenje na koji način da se formira Opštinska izborna komisija Ulcinj u situaciji kada [...]
24/06/2022

Zapisnik sa 35. sjednice

Ad – 1 Zamjenik člana Nikola Angelovski je zahtijevao da u vezi sa dopisom broj 295 koji je podnio Državnoj izbornoj komisiji 07.06.2022. godine a odnosi se na primjedbe i sugestije na predloge pojedinih akata, koji će biti predmet razmatranja [...]
24/06/2022

Saziv za 36. sjednicu

36. sjednica Državne izborne komisije biće održana 24. juna 2022. godine sa početkom u 10 sati. Ovdje možete pogledati dnevni red.
23/06/2022

NOVINE u izbornom procesu u skladu sa komentarima ODIHR-a (saopštenje sa 34. i 35. sjednice)

U cilju daljeg unapređenja izbornog ambijenta u skladu sa međunarodnim izbornim standardima, Državna izborna komisija je uz podršku ODIHR-a pristupila analizi i izmjeni više podzakonskih akata. Najznačajnije novine koje su propisane odnose na sljedeća pitanja: U cilju dalje tranparentnosti izbornog postupka, [...]
22/06/2022

Saziv za 35. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije sazvao je 35. sjednicu za 21. jun 2022. godine. Dnevni red
20/06/2022

Studijska posjeta CIK-a Kosova DIK-u

Delegacija Centralne izborne komisije Kosova boravila je u dvodnevnoj studijskoj posjeti Crnoj Gori i tom prilikomposjetila Državnu izbornu komisiju. Prilikom dvodnevne posjete predstavnicima Centralne izborne komisije Kosova prezentovan je sistem elektronske identfikacije birača. Tom prilikom organizovana je posjeta i [...]

Zapisnik sa 33. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 32. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Nikola Angelovski i Aleksandar Mitrović, zamjenici člana koji nijesu prisustvovali 32. sjednici. Ad – 2 Komisija je zaključila da autor logotipa Komisije dostavi knjigu grafičkih standarda.
13/06/2022

Saziv za 34. sjednicu

34. sjednica Državne izborne komisije biće održana 13. juna 2022. godine. Na linku možete pogledati dnevni red.
11/06/2022

Predsjednik Državne izborne komisije učestvovao na Globalnom Samitu za izbornu demokratiju

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša sa saradnicama učestvovao je na Globalnom Samitu za izbornu demokratiju u organizaciji Evropskog regionalnog foruma u Budimpešti. Ovaj događaj bio je dobra prilika da se razmijene najbolje prakse između predstavnika organa za sprovođenje izbora, [...]
10/06/2022