Aktivnosti

Zapisnik sa 60. sjednice

Ad – 1 Komisija je sa 10 glasova usvojila zapisnik sa 59. sjednice Komisije. Uzdržan je bio dr Nikola Mugoša, predsjednik Komisije jer nije prisustvovao 59. sjednici. Ad – 2 Komisija je po zahtjevu nosioca izborne liste „Evropa sad! Za Podgoricu“ Pokreta Evropa [...]
16/11/2022

Zapisnik sa 59. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 58. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Nikola Angelovski zamjenik člana, koji nije prisustvovao prethodnoj sjednici. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje OIK Šavnik broj: 574 od 08.11.2022. godine. Mišljenje [...]
16/11/2022

Mugoša i Dedeić na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme u Tirani

Predsjednik DIK Nikola Mugoša i sekretar Nikola Dedeić učestvuju na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme koji se održava u Tirani. Na sastanku se razmatraju pitanja u vezi upotrebe tehnologija u izbornom procesu i izazova sa kojim se [...]

Saopštenje sa 60. sjednice

Državna izborna komisija dala je mišljenje i donijela uputstvo po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”. U bitnom, DIK je u pomenutim aktima navela da Izborna komisija Glavnog grada kao kolektivni organ odlučuje na sjednici većinom glasova svih [...]
11/11/2022

Saziv za 60. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije zakazao je sjednicu za petak 11.11.2022. godine sa početkom u 10 sati.
10/11/2022

Zapisnik sa 58. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 57. sjednice Komisije.   Ad – 2 Komisija je donijela Odluku o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije.   Ad – 3 Komisija je zaključila da predsjednik i sekretar u neposrednoj komunikaciji ili pisanim obraćanjem [...]
09/11/2022

Saziv za 59. sjednicu

59. sjednica Državne izborne komisije biće održana 9.11.2022. godine sa početkom u 10 sati. Dnevni red
08/11/2022

Zapisnik sa 57. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 56. sjednice Komisije.   Ad – 2 Rješavajući po Prigovoru Božidara Vujičića birača, kandidata za odbornika i nosioca izborne liste „Dr Božidar Vujičić- Građanska akcija- Za bolju Budvu“ broj: 564 od 04.11.2022. godine na [...]
08/11/2022

Saziv za 58. sjednicu

58. sjednica Državne izborne komisije zakazana je za ponedjeljak, 7.11.2022. godine, sa početkom u 14 sati. Dnevni red
07/11/2022

Zapisnik sa 56. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 55. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Milisav Ćorić član Komisije, koji nije prisustvovao prethodnoj sjednici.   Ad – 2 Rješavajući po Prigovoru Božidara Vujičića birača, kandidata za odbornika i nosioca izborne liste „Dr Božidar [...]
05/11/2022