Aktivnosti

Zapisnik sa 40. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 38. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Mersudin Dautović i Nikola Angelovski, zamjenici člana, koji nijesu prisustvovali sjednici. Komisija je usvojila zapisnik sa 39. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Milisav Ćorić, član Komisije i [...]
12/10/2022

Saziv za 46. sjednicu

46. sjednica Državne izborne komisije biće održana u srijedu 12.10.2022. godine sa početkom u 10 sati.
11/10/2022

SAOPŠTENJE SA 45. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija utvrdila je izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor odbornika u  Skupštinu Glavnog grada Podgorica i skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, [...]
11/10/2022

Saziv za 45. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša zakazao je 45. sjednicu za ponedjeljak, 10.10.2022. godine, sa početkom u 10 sati. Ovdje možete pogledati dnevni red.
08/10/2022

SAOPŠTENJE SA 44. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija dala je mišljenje na zahtjev opštinske izborne komisije Plav. U mišljenju se navodi da opštinska izborna komisija Plav treba da nastavi sa izbornim postupkom u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i kalendarom rokova [...]
08/10/2022

Zapisnik sa 43. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 42. sjednice Komisije.   Ad – 2 Rješavajući po Žalbi Stranke pravde i pomirenja broj: 445 od 04.10.2022. godine na Rješenje OIK Pljevlja broj: 217/2022 od 01.10.2022. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje [...]
07/10/2022

Saziv za 44. sjednicu

44. sjednica Državne izborne komisije biće održana u petak, 7. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10 sati.
06/10/2022

SAOPŠTENJE SA 43 SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija razmotrila je prigovor Stranke pravde i pomirenja i nakon rasprave isti usvojila. DIK je poništila Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja kojim je odbijeno proglašenje pomenute izborne liste i naložila joj da listu proglasi u skladu sa Zakonom [...]
05/10/2022

Zapisnik sa 42. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 41. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Miloš Giljen, zamjenik člana, koji nije prisustvovao prethodnoj sjednici.   Ad – 2 Rješavajući po Žalbi nosioca liste LDSH Per Shqiptaret Mehmeta Gjonbalaja broj: 439 od 01.10.2022. godine [...]
05/10/2022

Saziv za 43. sjednicu

43. sjednica Državne izborne komisije biće održana u srijedu 5. oktobra 2022. godine sa početkom u 10 sati. Dnevni red 1. Predlog Zapisnika sa 42. sjednice Komisije; 2. Žalba Stranke pravde i pomirenja broj: 445 od 04.10.2022. godine na Rješenje OIK Pljevlja [...]