Aktivnosti

Predsjednik Državne izborne komisije učestvovao na Globalnom Samitu za izbornu demokratiju

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša sa saradnicama učestvovao je na Globalnom Samitu za izbornu demokratiju u organizaciji Evropskog regionalnog foruma u Budimpešti. Ovaj događaj bio je dobra prilika da se razmijene najbolje prakse između predstavnika organa za sprovođenje izbora, [...]
10/06/2022

Saopštenje sa 33. sjednice

Komisija je na zahtjev zamjenika člana Nikole Angelovskog, u ime političke partije Demokratska Crna Gora, odgodila razmatranje izmjena i dopuna podzakonskih akata Državne izborne komisije. Izmjene podzakonskih akata utvrđene su na osnovu komentara Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava [...]
02/06/2022

Zapisnik sa 32. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 31. sjednice Komisije. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Udruženja građana „Glas za Novi“ broj 248 od 13.05.2022. godine i Zahtjevu za mišljenje Građanskog pokreta URA broj [...]
02/06/2022

Saziv za 33. sjednicu

33. sjednica Državne izborne komisije biće održana 2.06.2022. godine sa početkom u 10 sati. Ovdje možete pogledati dnevni red.
01/06/2022

Saopštenje sa 32. sjednice

Državna izborna komisija donijela je Mišljenje po zahtjevima Udruženja građana „Glas za Novi“ i Građanskog pokreta URA. Mišljenje je objavljeno na web stranici Komisije, i dostavljeno podnosiocima i Opštinskoj izbornoj komisiji Herceg Novi. Komisija je razmotrila komentare ODIHR-a na podzakonska [...]
26/05/2022

Zapisnik sa 31. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 29. sjednice Komisije. Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 30. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Miloš Giljen i Nikola Angelovski koji nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Rješavajući po Prigovoru broj 253 [...]
26/05/2022

Saziv za 32. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije zakazao je 32. sjednicu za četvrtak 26.05.2022. godine sa početkom u 11 sati. Ovdje možete pogledati dnevni red.
25/05/2022

Saopštenje sa 31. sjednice

Državna izborna komisija odbila je dva prigovora izjavljena na rješenja Opštinske izborne komisije Budva. Kao neosnovani odbijeni su prigovori podnosioca izborne liste „MILO BOŽOVIĆ-BUDVA NA PRVOM MJESTU“ DF (NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE) za [...]
17/05/2022

Zapisnik sa 30. sjednice

Ad – 1 Rješavajući po Prigovoru Momčila Lekovića direktora Demokratske Crne Gore broj 246 od 13.05.2022. godine na Rješenje OIK Žabljak broj 01-023/22-8 od 11.05.2022. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija kao neosnovan. Rješenje je [...]
17/05/2022

Zapisnik sa 29. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 28. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Miloš Giljen koji nije prisustvovao sjednici. Ad- 2 Komisija je razmatrala Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Budva, kao i upite drugih opštinskih izbornih komisija, s [...]
17/05/2022