Saopštenja

Saopštenje nakon 28. sjednice

Državna izborna komisija potvrdila je danas poslaničke mandate Mehmedu Zenki, Sulju Mustafiću, Bogdanu Božoviću i Adnanu Strikoviću. Oni će u klupama zamijeniti Fatmira Đeku, Ervina Ibrahimovića, Vladimira Jokovića i Raška Konjevića, koji su podnijeli ostavke na poslaničke funkcije. Mehmed Zenka bio [...]
04/05/2022

Potvrđeni mandati Milatoviću i Mandiću

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici potvrdila je da upražnjeni poslanički mandati pripadaju Janku Milatoviću i Andriji Mandiću sa izborne liste „ЗА БУДУЋНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ – Демократски фронт (Нова српска демократија, Покрет за промјене, Демократска народна партија), Социјалистичка народна партија [...]
28/04/2022

Potpisan Memorandum o saradnji DIK i CDT

Državna izborna komisija (DIK) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) potpisali su Memorandum o saradnji koji za cilj ima povećanje kvaliteta izbornog procesa i unapređenje transparentnosti i otvorenosti organa za sprovođenje izbora.  Memorandumom su predviđene aktivnosti za poboljšanje otvorenosti DIK kroz [...]
21/04/2022

Saopštenje sa 25. sjednice DIK-a

Državna izborna komisija donijela je mišljenje po zahtjevu sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje koji se odnosi na imenovanje Izborne komisije Prijestonice. Mišljenje je dostavljeno Skupštini Prijestonice Cetinje i objavljeno na web stranici DIK-a. Komisija se upoznala sa Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji [...]
11/04/2022

Održan sastanak DIK-OIK Ulcinj i edukacija biračkog odbora koji će sprovoditi glasanje na ponovljenim izborima

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša sastao se danas sa predstavnicima Opštinske izborne komisije Ulcinj i tom priikom ukazao na neophodnost zakonitog sprovođenja svih izbornih radnji na ponovljenom glasanju na biračkom mjestu br. 5 u Ulcinju. U cilju kvalitetnog i [...]
05/04/2022

Saopštenje za medije

Državna izborna komisija je na današnjoj sjednici po zahtjevu predsjednika Opštinske izborne komisije Ulcinj donijela stručno mišljenje. DIK napominje da su netačni navodi objavljeni u medijima da je Državna izborna komisija danas odlučivala o ponavljanju izbora na jednom biračkom mjestu [...]
01/04/2022

Obezbijeđeni uslovi za samostalno i tajno glasanje osoba s invaliditetom

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici promijenila je podzakonske akte kako bi osobama sa invaliditetom bilo omogućeno samostalno i tajno glasanje. Promjenom dosadašnjih pravila biće omogućeno da lica niskog rasta i korisnici kolica samostalno stave glasački listić u glasačku kutiju, [...]
23/03/2022

Novine u izbornom procesu koje se odnose na osobe sa invaliditetom

Državna izborna komisija održala je sjednicu na kojoj je razmatrala inicijative Saveza slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom u vezi obezbjeđenja samostalnosti i tajnosti glasanja osoba sa invaliditetom. Najznačajnije novine u izbornom procesu tiču se sljedećih pitanja: 1) Ubuduće ce šablon [...]
20/03/2022

Predstavnici CDT uručili DIK-u Preporuke za unapređenje otvorenosti i transparentnosti

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša sastao se sa predstavnicima Centra za demokratsku tranziciju, izvršnim direktorom Draganom Koprivicom i zamjenicom programske direktorice Milenom Gvozdenović. Predstavnici CDT-a uputili su set preporuka koji se tiču povećanja otvorenosti i trasparentnosti Državne izborne komisije. CDT [...]
17/03/2022

Državna izborna komisija upozorila OIK Tivat na obavezu objavljivanja kalendara izbornih radnji

Državna izborna komisija obavještava javnost da je uputila upozorenje Opštinskoj izbornoj komisiji Tivat na neophodnost poštovanja zakonskih rokova i zakonitog postupanja u primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika. Predsjednik Crne Gore donio je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike [...]
16/03/2022