Saopštenja

Saopštenje

Državna izborna komisija razmotrila je prigovore kandidata izborne liste DPS-SD „Prava stvar“ Srećka Kotlice koji se odnose na propust Opštinske izborne komisije Šavnik. DIK je sa 9 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ usvojila prigovore i naložila Opštinskoj izbornoj komisiji Šavnik [...]
22/12/2022

Saopštenje sa 64. sjednice

Državna izborna komisija usvojila je večeras prigovor Janka Odovića u ime izborne liste „Evropa sad – Za Podgoricu“. DIK je naložila predsjedniku Izborne komisije Glavnog grada da je dužan nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, da dozvoli članu [...]
03/12/2022

Saopštenje sa 63. sjednice Državne izborne komisije

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici usvojila je Prigovor Mr Jakova Milatovića, koji je podnio u ime izborne liste „POKRET EVROPA SAD – ZA PODGORICU“. Prigovorom se zahtijevalo da se utvrdi da je  Izborna komisija Glavnog grada propustila da donese [...]
01/12/2022

Mugoša na okupljanju izbornih zvaničnika u Štokholmu u organizaciji International IDEA

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša učestvovao je na događaju u organizaciji Instituta za demokratiju i izbornu podršku (International IDEA) u vezi izloženosti javno prepoznatljivih izbornih zvaničnika dezinformacijama. Predsjednici i bivši predsjednici centralnih izbornih tijela iz cijelog svijeta okupili su se [...]
22/11/2022

Mugoša i Dedeić na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme u Tirani

Predsjednik DIK Nikola Mugoša i sekretar Nikola Dedeić učestvuju na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme koji se održava u Tirani. Na sastanku se razmatraju pitanja u vezi upotrebe tehnologija u izbornom procesu i izazova sa kojim se [...]

Saopštenje sa 60. sjednice

Državna izborna komisija dala je mišljenje i donijela uputstvo po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”. U bitnom, DIK je u pomenutim aktima navela da Izborna komisija Glavnog grada kao kolektivni organ odlučuje na sjednici većinom glasova svih [...]
11/11/2022

Saopštenje sa 47. sjednice

Državna izborna komisija na 47. sjednici djelimično je usvojila Prigovor predsjednika Opštinskog odbora Danilovgrad Demokratske narodne partije Crne Gore Dragana Bojovića izjavljen na Rješenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad. Komisija je poništila Rješenje OIK Danilovgrad i naložila joj da donese novo [...]
16/10/2022

SAOPŠTENJE SA 45. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija utvrdila je izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor odbornika u  Skupštinu Glavnog grada Podgorica i skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, [...]
11/10/2022

SAOPŠTENJE SA 44. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija dala je mišljenje na zahtjev opštinske izborne komisije Plav. U mišljenju se navodi da opštinska izborna komisija Plav treba da nastavi sa izbornim postupkom u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i kalendarom rokova [...]
08/10/2022

SAOPŠTENJE SA 43 SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija razmotrila je prigovor Stranke pravde i pomirenja i nakon rasprave isti usvojila. DIK je poništila Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja kojim je odbijeno proglašenje pomenute izborne liste i naložila joj da listu proglasi u skladu sa Zakonom [...]
05/10/2022