Sjednice

Saziv za 83. sjednicu

18/02/2023

Saziv za 82. sjednicu

17/02/2023

Zapisnik sa 80. sjednice

15/02/2023

Saopstenje sa 81. sjednice

Državna izborna komisija dala je službeno ovlašćenje za posmatranje izbora NVU „Mreža za sveopšti napredak“, dok je za maloljetno lice za koje je poslat zahtjev da bude posmatrač odlučila da uputi dopis Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zaštitniku ljudskih [...]
15/02/2023

Saziv za 81. sjednicu

14/02/2023

Zapisnik sa 79. sjednice

13/02/2023

Saziv za 80. sjednicu

10/02/2023

Zapisnik sa 78. sjednice

07/02/2023

Saziv za 79. sjednicu

07/02/2023

Zapisnik sa 77. sjednice

06/02/2023